Росія створює воєнну загрозу всьому європейському континенту

10.08.2017 | 19:58

Російська Федерація створила на території Автономної Республіки Крим недоступну для міжнародного контролю та моніторингу мілітаризовану зону. На територію півострова продовжує надходити сучасне військове озброєння та військова техніка.


Як свідчать останні заяви окремих політиків та громадських діячів низки європейських країн, не всі у повній мірі усвідомлюють характер та реальність загрози всьому континенту через анексію та наступну за цим мілітаризацію АР Крим.


Російська Федерація створила на території АР Крим недоступну для міжнародного контролю та моніторингу мілітаризовану зону. На територію півострова продовжує надходити сучасне військове озброєння та військова техніка.


Так, у грудні 2015 року Чорноморський флот РФ поповнився двома малими ракетними кораблями «Зелений діл» та «Серпухов», оснащених ракетними комплексами «Калібр-НК». За інформацією воєнних експертів та повідомленнями російських ЗМІ зазначені ракетні комплекси в разі використання ракет типу ЗМ-14 (SS-N-27 Sizzler) дозволяють уражувати цілі на відстанях до 2500 км.


За умов базування кораблів такого класу на території Криму в радіусі ураження знаходяться європейські країни, від Румунії до Франції та Скандинавських країн, також країни Близького Сходу, Північної Африки, Передньої Азії та важливий стратегічний об’єкт - Суецький канал (див. мапу)


FINAL_map_gray-3-ua-2


Російська Федерація свідомо робить ставку на кораблі подібного типу, тому що Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 1987 року забороняє наземне базування крилатих ракет аналогічних ЗМ-14 за дальністю, в той же час корабель-носій таких ракет - порівняно недорогий і користується перевагою ведення вогню з акваторій, де він може перебувати під захистом берегових сил.


Станом на сьогодні, військові кораблі «Зелений діл» та «Серпухов» перебувають у складі Балтійського флоту РФ, що робить можливим їх використання в межах кола з радіусом 2500 км із центром в Калінінградській області. Таким чином, в зоні небезпеки опиняються практично всі європейські країни, включно з Ісландією. Варто зазначити, що на цій території розташовано 20 атомних електростанцій та 139 хімічних підприємств Європейського Союзу.


Слід нагадати, що 19 серпня 2016 року саме кораблі «Зелений діл» та «Серпухов», які на той момент входили до складу ЧФ РФ, здійснили три ракетні удари по Сирії.


Російська Федерація продовжує чинити військовий тиск на країни Європи, аби досягти політичних цілей та, водночас, створює загрозу існуванню миру не лише в Україні, а і в усьому європейському регіоні.


Такі дії РФ протирічать, зокрема, принципу не застосування сили або загрози застосування сили, закріпленому у Заключному акті наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року.


Відповідно до цього документу держави-учасниці зобов’язалися утримуватися від застосування сили або загрози застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави. При цьому жодні міркування не можуть використовуватися для того, щоб обґрунтовувати звернення до загрози силою або до її застосування в порушення цього принципу.


Russia poses a military threat to the entire European continent


The Russian Federation has created a militarized zone in the Autonomous Republic of Crimea, inaccessible for international monitoring and oversight. Deliveries of modern military weapons and military equipment to the territory of the peninsula have been maintained uninterruptedly.


Judging from recent statements by certain politicians and public figures in a number of European countries, not everyone fully understands the nature and validity of the threat to the entire continent stemming from the annexation and subsequent militarization of the Crimea.


The Russian Federation has created a militarized zone in the Autonomous Republic of Crimea, inaccessible for international monitoring and oversight. Deliveries of modern military weapons and military equipment to the territory of the peninsula have been maintained uninterruptedly.


For example, in December 2015, the Black Sea Fleet of the Russian Federation was reinforced by two small rocket ships Zeleny Dol and Serpukhov, equipped with rocket systems Kalibr-NK. According to military experts and Russian media reports, the mentioned missile systems, if equipped with missiles of the ZM-14 (SS-N-27 Siezzier) type, can hit targets at distances up to 2500 km.


Should ships of this type be deployed in the Crimea, European countries – from Romania to France and the Scandinavian states – as well as countries of the Middle East, North Africa, Central Asia, and even such an important strategic object as the Suez Canal will all find themselves within the missile striking distance (see Map).


FINAL_map_gray-3-en-2


The Russian Federation deliberately stakes on ships of this type, since the 1987 Treaty on the Elimination of Medium and Low Range Missiles prohibits ground-based deployment of cruise missiles similar to ZM-14 in range, whereas carrier ships used for accommodation of these missiles are relatively inexpensive and enjoy the advantage of delivering fire from water areas under protection of coastal defense forces.


As of today, warships Zeleny Dol and Serpukhov are part of the Baltic Fleet of the Russian Federation, which makes it possible to use them within the 2500 km radius with the center in the Kaliningrad oblast. Thus, virtually all European countries, including Iceland, are in the danger zone. It should be noted that 20 nuclear power plants and 139 chemical enterprises of the European Union are located within this zone.


It is worth mentioning that on August 19, 2016, Zeleny Dol and Serpukhov, part of the Black Sea Fleet of the Russian Federation at the time, carried out three rocket strikes on Syria.


The Russian Federation continues to put military pressure on European countries in order to achieve political goals and, at the same time, poses a danger to peace not only in Ukraine but also for the entire European region.


Such actions of Russia violate, in particular, the principle of the non-use of force or the threat to use force enshrined in the Final Act of the Security and Cooperation Conference in Europe in 1975.


Pursuant to this document, Parties have undertaken to refrain from using force or threats to use force against territorial integrity and political independence of any state. Furthermore, no reasoning can be used to justify threats to use or actual use of force in violation of this principle.

Читати всі новини

Росія створює воєнну загрозу всьому європейському континенту

10.08.2017 | 19:58

Російська Федерація створила на території Автономної Республіки Крим недоступну для міжнародного контролю та моніторингу мілітаризовану зону. На територію півострова продовжує надходити сучасне військове озброєння та військова техніка.


Як свідчать останні заяви окремих політиків та громадських діячів низки європейських країн, не всі у повній мірі усвідомлюють характер та реальність загрози всьому континенту через анексію та наступну за цим мілітаризацію АР Крим.


Російська Федерація створила на території АР Крим недоступну для міжнародного контролю та моніторингу мілітаризовану зону. На територію півострова продовжує надходити сучасне військове озброєння та військова техніка.


Так, у грудні 2015 року Чорноморський флот РФ поповнився двома малими ракетними кораблями «Зелений діл» та «Серпухов», оснащених ракетними комплексами «Калібр-НК». За інформацією воєнних експертів та повідомленнями російських ЗМІ зазначені ракетні комплекси в разі використання ракет типу ЗМ-14 (SS-N-27 Sizzler) дозволяють уражувати цілі на відстанях до 2500 км.


За умов базування кораблів такого класу на території Криму в радіусі ураження знаходяться європейські країни, від Румунії до Франції та Скандинавських країн, також країни Близького Сходу, Північної Африки, Передньої Азії та важливий стратегічний об’єкт - Суецький канал (див. мапу)


FINAL_map_gray-3-ua-2


Російська Федерація свідомо робить ставку на кораблі подібного типу, тому що Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності 1987 року забороняє наземне базування крилатих ракет аналогічних ЗМ-14 за дальністю, в той же час корабель-носій таких ракет - порівняно недорогий і користується перевагою ведення вогню з акваторій, де він може перебувати під захистом берегових сил.


Станом на сьогодні, військові кораблі «Зелений діл» та «Серпухов» перебувають у складі Балтійського флоту РФ, що робить можливим їх використання в межах кола з радіусом 2500 км із центром в Калінінградській області. Таким чином, в зоні небезпеки опиняються практично всі європейські країни, включно з Ісландією. Варто зазначити, що на цій території розташовано 20 атомних електростанцій та 139 хімічних підприємств Європейського Союзу.


Слід нагадати, що 19 серпня 2016 року саме кораблі «Зелений діл» та «Серпухов», які на той момент входили до складу ЧФ РФ, здійснили три ракетні удари по Сирії.


Російська Федерація продовжує чинити військовий тиск на країни Європи, аби досягти політичних цілей та, водночас, створює загрозу існуванню миру не лише в Україні, а і в усьому європейському регіоні.


Такі дії РФ протирічать, зокрема, принципу не застосування сили або загрози застосування сили, закріпленому у Заключному акті наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року.


Відповідно до цього документу держави-учасниці зобов’язалися утримуватися від застосування сили або загрози застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави. При цьому жодні міркування не можуть використовуватися для того, щоб обґрунтовувати звернення до загрози силою або до її застосування в порушення цього принципу.


Russia poses a military threat to the entire European continent


The Russian Federation has created a militarized zone in the Autonomous Republic of Crimea, inaccessible for international monitoring and oversight. Deliveries of modern military weapons and military equipment to the territory of the peninsula have been maintained uninterruptedly.


Judging from recent statements by certain politicians and public figures in a number of European countries, not everyone fully understands the nature and validity of the threat to the entire continent stemming from the annexation and subsequent militarization of the Crimea.


The Russian Federation has created a militarized zone in the Autonomous Republic of Crimea, inaccessible for international monitoring and oversight. Deliveries of modern military weapons and military equipment to the territory of the peninsula have been maintained uninterruptedly.


For example, in December 2015, the Black Sea Fleet of the Russian Federation was reinforced by two small rocket ships Zeleny Dol and Serpukhov, equipped with rocket systems Kalibr-NK. According to military experts and Russian media reports, the mentioned missile systems, if equipped with missiles of the ZM-14 (SS-N-27 Siezzier) type, can hit targets at distances up to 2500 km.


Should ships of this type be deployed in the Crimea, European countries – from Romania to France and the Scandinavian states – as well as countries of the Middle East, North Africa, Central Asia, and even such an important strategic object as the Suez Canal will all find themselves within the missile striking distance (see Map).


FINAL_map_gray-3-en-2


The Russian Federation deliberately stakes on ships of this type, since the 1987 Treaty on the Elimination of Medium and Low Range Missiles prohibits ground-based deployment of cruise missiles similar to ZM-14 in range, whereas carrier ships used for accommodation of these missiles are relatively inexpensive and enjoy the advantage of delivering fire from water areas under protection of coastal defense forces.


As of today, warships Zeleny Dol and Serpukhov are part of the Baltic Fleet of the Russian Federation, which makes it possible to use them within the 2500 km radius with the center in the Kaliningrad oblast. Thus, virtually all European countries, including Iceland, are in the danger zone. It should be noted that 20 nuclear power plants and 139 chemical enterprises of the European Union are located within this zone.


It is worth mentioning that on August 19, 2016, Zeleny Dol and Serpukhov, part of the Black Sea Fleet of the Russian Federation at the time, carried out three rocket strikes on Syria.


The Russian Federation continues to put military pressure on European countries in order to achieve political goals and, at the same time, poses a danger to peace not only in Ukraine but also for the entire European region.


Such actions of Russia violate, in particular, the principle of the non-use of force or the threat to use force enshrined in the Final Act of the Security and Cooperation Conference in Europe in 1975.


Pursuant to this document, Parties have undertaken to refrain from using force or threats to use force against territorial integrity and political independence of any state. Furthermore, no reasoning can be used to justify threats to use or actual use of force in violation of this principle.