Протоколи засідань 2018-2019

 1. Протокол засідання  Громадської ради від 27.08.2018 №1; журнал реєстрації членів Громадської ради при МТОТ, які з'явилися для участі в першому засіданні Громадської ради 27.08.2018додаток до Протоколу: Список територіальних координаторів Громадської ради при МТОТ
 2. Протокол засідання Громадської ради від  05.10.2018 №2; додаток до Протоколу: План роботи на 2018 рік
 3. Протокол засідання Громадської ради від 20.12.2018 №3; додаток до Протоколу: Етичний кодекс Громадсткої ради при МТОТ
 4. Протокол засідання Громадської ради від 14.02.2019 №4; додаток до Протоколу: Список присутніх на засіданні 
 5. Протокол засідання Громадської ради від 16.04.2019 №5
 6. Протокол засідання робочої групи Громадської ради при МТОТ від 01.04.2019 № 1
 7. Протокол засідання робочої групи Громадської ради при МТОТ з формування та організації Експертної ради при Громадській раді при МТОТ від 16.04.2019 № 2
 8. Протокол засідання Громадської ради від 14.05.2019 №6; додаток до Протоколу: Список присутніх на засіданні
 9. Протокол засідання Громадської ради від 28.05.2019 №7; додаток до Протоколу: Положення про Експертну раду при Громадській раді при МТОТ від 28.05.2019; додаток до Протоколу: Положення про Мережу територіальних координаторів Громадської ради при МТОТ; додаток до Протоколу: Типовий Меморандум про порозуміння і співпрацю між Громадською радою при МТОТ та Інститутом громадського суспільства 
 10. Протокол засідання Громадської ради від 16.07.2019 №8 ; журнал реєстрації членів Громадської ради при МТОТ від 16.07.2019
 11. Протокол засідання Громадської ради від 18.07.2019 № 9 та журнал реєстрації членів Громадської ради при МТОТ від 18.07.2019
 12. Протокол засідання Громадської ради від 22.07.2019 № 10 та журнал реєстрації членів Громадської ради при МТОТ від 22.07.2019
 13. Протокол засідання Громадської ради від 22.08.2019 № 11 та журнал реєстрації учасників засідання