Порядок складання, подання запиту на інформацію

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, розміщується на веб-сайті Міністерства.

2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: площа Лесі Українки, 1, м. Київ, 01196 (на конверті вказувати “Публічна інформація”); на електронну адресу: info@mtot.gov.ua; заповнивши електронну форму тут

3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до спеціального структурного підрозділу, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, за адресою: бульвар Лесі Українки, 26 А, каб 205а, м. Київ, 01196. 

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
9.1 Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України не володіє і не зобов’язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
9.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
9.3 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, а саме не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).