Оголошено Конкурс на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру, попередження і врегулювання конфліктів

З 01 березня 2019 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України оголошує Конкурс на проведення наукових досліджень щодо формування державної політики у сфері розбудови миру, попередження і врегулювання конфліктів.

Конкурс є відкритим для науковців вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і організацій.

Приймаються заявки на участь у конкурсі за темою: «Особливості комунікації з мешканцями тимчасово окупованих територій (оцінка та пошук нових моделей)».

Вимоги до проведення наукових досліджень

З метою участі в конкурсному відборі наукових досліджень кандидати надсилають на електронну адресу МТОТ наступні документи (інформацію):

1. Супровідний лист з викладенням мотивації та зазначенням відповідного досвіду, що може свідчити про те, що кандидат підходить для написання наукового дослідження.

2. Резюме кандидата та членів команди, колективу науковців, інститутів, які будуть ключовими у реалізації цього дослідження.

3. Інформацію про  вищий навчальний заклад (наукову установу),  який представляє кандидат (у разі наявності).

4. Есе (детальна пропозиція) з визначенням цілей, методології тощо обсягом до 3 сторінок (формату А4, гарнітура Times New Roman шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів).

Есе має містити такі деталі (елементи) щодо запропонованого дослідження:

· цілі та конкретні завдання дослідження;

· обґрунтування дослідження, де має бути окреслена важливість його проведення та очікуваний внесок як до існуючої бази знань з теми дослідження, так і до сфери державної політики та її реалізації;

· методологічний підхід, який запропоновано використати під час дослідження, включаючи дані про кількісні та/або якісні методи, які слід використовувати, та типи даних, які будуть збиратися; основні групи респондентів; місця, які будуть відвідані під час проведення дослідження; очікувані ризики, припущення та обмеження;

· робочий план діяльності на період дослідження;

· список очікуваних результатів, таких як узагальнюючий заключний звіт та підсумкові дані.

Вимоги до кандидатів:

· ступінь магістра, доктора філософії (кандидата наук), доктора  наук за одним чи кількома напрямками: юриспруденція, політологія, економіка, дослідження конфліктів, основи аналітичної роботи, інший напрямок, наближений до вказаних;

· глибоке розуміння політики, економіки, культури, особливо у фокусі конфлікту та його впливу;

· досвід аналітичної роботи та написання високоякісних (бажано рецензованих) публікацій з  питань, що підпадають під мандат МТОТ;

· розуміння та навички написання публікацій з питань, що мають відношення до майбутнього наукового дослідження, у контексті інших країн буде вважатись перевагою.

Результати наукового дослідження мають включати:

· узагальнюючий заключний звіт по виконаній роботі (до 40 сторінок формату А4, гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів) і надання резюме та рекомендацій для державних органів та спеціалістів-практиків;

· всі проведені статистичні аналізи, включаючи таблиці та графіки, які будуть використовуватися у заключному звіті;

· всі матеріали, використані для збору якісних даних, включаючи інтерв'ю.

Інтелектуальна власність

Авторське право залишається за автором, в частині немайнових прав (частина 2  статті 14 Закону України «Про авторське право і суміжні права» та стаття 423 Цивільного кодексу України).

Міністерство володітиме всіма майновими правами на будь-яку роботу, створену у зв'язку з проведенням наукового дослідження, включаючи всі дані, документи, інформацію. Ці права включають виключне право на використання наукового дослідження, виключне право дозволяти використання наукового дослідження, право перешкоджати неправомірному використанню наукового дослідження, в тому числі забороняти таке використання.

Розміщення чи публікація (в електронному чи друкованому вигляді) результатів дослідження (або його частин, інформації, що викладена у дослідженні) здійснюється за умови отримання попередньої згоди МТОТ.

Розглядатимуться лише документи, відправлені до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України  на електронну адресу science@mtot.gov.ua не пізніше останнього дня конкурсу (20 березня 2019р.) .

Контактна особа – Гончаренко-Закревська Наталія Валеріївна, тел. +38067 656 29 97, +38 066  644 85 59.

       Документи, оформлені без дотримання всіх зазначених вище вимог та/або надіслані після 20 березня 2019 р., розглядатися не будуть! (за датою в електронній пошті – не пізніше 20 березня 2019 р.).