МТОТ ініціює санкції до компаній, пов’язаних з виробництвом та реалізацією хімічної продукції з тимчасово окупованого Криму (+English)

20.09.2018 | 22:26

Міністерство підготувало пропозиції про застосування санкцій до низки юридичних осіб, які сприяють виробництву хімічної продукції на території тимчасово окупованого Криму всупереч діючому законодавству України, та тих, що здійснюють реалізацію такої продукції на території інших країн


Нагадуємо, що виробником хімічної продукції на тимчасово окупованому півострові в м. Армянську є ТОВ «Титанові інвестиції» (РФ), яке вже перебуває під санкціями*.


На переконання фахівців Міністерства, хімічна продукція виготовлена в порушення встановленого правового режиму тимчасово окупованих територій та з використанням незаконно видобутих корисних копалин з надр, що належать виключно Українському народові, зокрема природного газу та води з підземних джерел, а саме виробництво такої продукції загрожує життю та здоров'ю громадян України як на підконтрольних, так і на окупованих територіях.


До переліку компаній, щодо яких пропонується застосувати санкції, належать:
«Летан Інвестментс Лімітед» (Кіпр), ТОВ «Титанактив»(РФ), ТОВ «Центр оптимальних технологій» (РФ), «Охна Холдінгс лімітед»(Кіпр), ТОВ «Хімкомснаб»(РФ), «Толексіс Інтерпрайзіз ЕйДжи»(Швейцарія).


Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних осіб унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами ЄС.


На сьогодні Міністерством підготовлено та надіслано на опрацювання відповідний проект розпорядження до органів державної влади. В подальшому це розпорядження буде винесене на розгляд Уряду та на засідання Ради національної безпеки та оборони України.
_______________


*Рішення РНБО від 21.06.2018, введене в дію Указом Президента України від 21.06.2018 №126/2018

 

 
MTOT initiates sanctions against companies involved in the production and sale of chemical products from the temporarily occupied Crimea.

The Ministry has prepared proposals to impose the sanctions on a number of legal entities that promote the production of chemical products on the territory of temporarily occupied Crimea violating current legislation of Ukraine and those who sell such products in other countries.

We need to remind that the manufacturer of chemical products on the temporarily occupied peninsula in Armyansk is LLC “Titanium Investments” (RF), which is already under sanctions *.

According to specialists of the Ministry, chemical products are manufactured in violation of the established legal regime of temporarily occupied territories and with the illegal extract of subsoil minerals which belong exclusively to the Ukrainian people, in particular natural gas and water from underground sources, that is, the production of such products threatens life and health of Ukrainian citizens on both controlled and occupied territories.

The list of companies for which sanctions are proposed includes:

Letan Investments Limited (Cyprus), Titanaktiv (RF), Center of optimal technologies (RF), Okhna Holdings Limited (Cyprus), LLC Khimkomsnab (RF), Tolexis Enterprises AG (Switzerland). The imposition of sanctions on all the involved legal entities will make economic relations with Ukraine impossible and will allow restricting or terminating economic relations with the EU countries.

The Ministry has prepared and submitted for the elaboration the corresponding draft of regulation to the state authorities. In the future, this regulation will be submitted to the Government for consideration at the session of the National Security and Defense Council of Ukraine._______________* Decision of NSDCU of June 21, 2018, put into effect by the Decree of the President of Ukraine of June 21, 2018 No. 126/2018
Читати всі новини

МТОТ ініціює санкції до компаній, пов’язаних з виробництвом та реалізацією хімічної продукції з тимчасово окупованого Криму (+English)

20.09.2018 | 22:26

Міністерство підготувало пропозиції про застосування санкцій до низки юридичних осіб, які сприяють виробництву хімічної продукції на території тимчасово окупованого Криму всупереч діючому законодавству України, та тих, що здійснюють реалізацію такої продукції на території інших країн


Нагадуємо, що виробником хімічної продукції на тимчасово окупованому півострові в м. Армянську є ТОВ «Титанові інвестиції» (РФ), яке вже перебуває під санкціями*.


На переконання фахівців Міністерства, хімічна продукція виготовлена в порушення встановленого правового режиму тимчасово окупованих територій та з використанням незаконно видобутих корисних копалин з надр, що належать виключно Українському народові, зокрема природного газу та води з підземних джерел, а саме виробництво такої продукції загрожує життю та здоров'ю громадян України як на підконтрольних, так і на окупованих територіях.


До переліку компаній, щодо яких пропонується застосувати санкції, належать:
«Летан Інвестментс Лімітед» (Кіпр), ТОВ «Титанактив»(РФ), ТОВ «Центр оптимальних технологій» (РФ), «Охна Холдінгс лімітед»(Кіпр), ТОВ «Хімкомснаб»(РФ), «Толексіс Інтерпрайзіз ЕйДжи»(Швейцарія).


Запровадження санкцій до усіх причетних юридичних осіб унеможливить економічні відносини з Україною, дозволить обмежити або припинити економічні відносини з країнами ЄС.


На сьогодні Міністерством підготовлено та надіслано на опрацювання відповідний проект розпорядження до органів державної влади. В подальшому це розпорядження буде винесене на розгляд Уряду та на засідання Ради національної безпеки та оборони України.
_______________


*Рішення РНБО від 21.06.2018, введене в дію Указом Президента України від 21.06.2018 №126/2018

 

 
MTOT initiates sanctions against companies involved in the production and sale of chemical products from the temporarily occupied Crimea.

The Ministry has prepared proposals to impose the sanctions on a number of legal entities that promote the production of chemical products on the territory of temporarily occupied Crimea violating current legislation of Ukraine and those who sell such products in other countries.

We need to remind that the manufacturer of chemical products on the temporarily occupied peninsula in Armyansk is LLC “Titanium Investments” (RF), which is already under sanctions *.

According to specialists of the Ministry, chemical products are manufactured in violation of the established legal regime of temporarily occupied territories and with the illegal extract of subsoil minerals which belong exclusively to the Ukrainian people, in particular natural gas and water from underground sources, that is, the production of such products threatens life and health of Ukrainian citizens on both controlled and occupied territories.

The list of companies for which sanctions are proposed includes:

Letan Investments Limited (Cyprus), Titanaktiv (RF), Center of optimal technologies (RF), Okhna Holdings Limited (Cyprus), LLC Khimkomsnab (RF), Tolexis Enterprises AG (Switzerland). The imposition of sanctions on all the involved legal entities will make economic relations with Ukraine impossible and will allow restricting or terminating economic relations with the EU countries.

The Ministry has prepared and submitted for the elaboration the corresponding draft of regulation to the state authorities. In the future, this regulation will be submitted to the Government for consideration at the session of the National Security and Defense Council of Ukraine._______________* Decision of NSDCU of June 21, 2018, put into effect by the Decree of the President of Ukraine of June 21, 2018 No. 126/2018