Державна цільова підтримка студентів ВПО: роз’яснення МТОТ

04.10.2018 | 15:34

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України постійно проводить мониторинг запитів і проблем внутрішньо переміщених осіб. Одним із самих важливих питань є підтримка державою студентів – внутрішньо переміщених осіб, сприяння здобуття ними саме української освіти


Відповідно до пункту 4 Порядку та умов
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у вигляді:
 • повної оплати за навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів – у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому;

 • надання в установленому законодавством порядку пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти та професійно-технічної освіти – у разі зарахування на навчання згідно з угодами, укладеними між вищим навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, відповідно до умов та правил прийому;

 • соціальної стипендії;

 • безоплатного забезпечення підручниками;

 • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

 • безоплатного проживання в учнівських гуртожитках – для учнів професійно-технічних навчальних закладів; проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному вищим навчальним закладом в установленому законодавством порядку, – для студентів вищих навчальних закладів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів за умови, що зазначені у цьому абзаці особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505«Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».


Особи, які відповідно до пункту 4 цих Порядку та умов мають право на безоплатне проживання в учнівських та студентських гуртожитках або на проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою, у разі продовження навчання у відповідному навчальному закладі за наступним рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) на період вступу після відрахування в результаті завершення навчання за попереднім рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) і до зарахування в установленому законодавством порядку до числа здобувачів освіти на навчання за наступним рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) мають право на проживання в гуртожитку на умовах, визначених цими Порядком та умовами, у разі, коли вік вступника не перевищує 23 років.


Крім цього, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045, право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, із числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».


Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором.


Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).


Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до вищого навчального закладу або його структурного підрозділу за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:
 • прізвище, ім’я та по батькові;

 • число, місяць, рік народження;

 • зареєстроване та фактичне місце проживання;

 • підстава для отримання соціальної стипендії.


До заяви додаються копії таких документів:
 • паспорта громадянина України;

 • свідоцтва про народження дитини;

 • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

 • студентського квитка.


У разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента (курсанта) в цьому закладі.


Крім того, студенти (курсанти) додатково подають такі документи: копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Читати всі новини

Державна цільова підтримка студентів ВПО: роз’яснення МТОТ

04.10.2018 | 15:34

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України постійно проводить мониторинг запитів і проблем внутрішньо переміщених осіб. Одним із самих важливих питань є підтримка державою студентів – внутрішньо переміщених осіб, сприяння здобуття ними саме української освіти


Відповідно до пункту 4 Порядку та умов
надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти, державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у вигляді:
 • повної оплати за навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів – у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому;

 • надання в установленому законодавством порядку пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти та професійно-технічної освіти – у разі зарахування на навчання згідно з угодами, укладеними між вищим навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, відповідно до умов та правил прийому;

 • соціальної стипендії;

 • безоплатного забезпечення підручниками;

 • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

 • безоплатного проживання в учнівських гуртожитках – для учнів професійно-технічних навчальних закладів; проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному вищим навчальним закладом в установленому законодавством порядку, – для студентів вищих навчальних закладів, курсантів невійськових вищих навчальних закладів за умови, що зазначені у цьому абзаці особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505«Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».


Особи, які відповідно до пункту 4 цих Порядку та умов мають право на безоплатне проживання в учнівських та студентських гуртожитках або на проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою, у разі продовження навчання у відповідному навчальному закладі за наступним рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) на період вступу після відрахування в результаті завершення навчання за попереднім рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) і до зарахування в установленому законодавством порядку до числа здобувачів освіти на навчання за наступним рівнем вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) мають право на проживання в гуртожитку на умовах, визначених цими Порядком та умовами, у разі, коли вік вступника не перевищує 23 років.


Крім цього, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045, право на соціальні стипендії мають студенти (курсанти), які не перебувають в академічній відпустці, із числа дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), відповідно до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».


Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, виплачується тільки один вид стипендії за їх вибором.


Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії одночасно за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).


Для отримання соціальної стипендії студенти (курсанти) звертаються до вищого навчального закладу або його структурного підрозділу за місцем їх навчання із заявою, в якій зазначаються такі відомості:
 • прізвище, ім’я та по батькові;

 • число, місяць, рік народження;

 • зареєстроване та фактичне місце проживання;

 • підстава для отримання соціальної стипендії.


До заяви додаються копії таких документів:
 • паспорта громадянина України;

 • свідоцтва про народження дитини;

 • довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);

 • студентського квитка.


У разі неможливості подання копії студентського квитка подається довідка вищого навчального закладу про навчання студента (курсанта) в цьому закладі.


Крім того, студенти (курсанти) додатково подають такі документи: копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.