About ministry

20 квітня Уряд прийняв рішення про утворення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Прийняття акта Кабінету Міністрів України викликано необхідністю оперативного реагування на існуючі проблеми та загрози, що зумовлені проведенням антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей, а також тимчасовою окупацією територій України.

Існуючі інституції, діяльність яких спрямована на відновлення та розбудову миру на сході України, а також реінтеграцію окупованих територій України, були позбавлені можливості у повному обсязі виконувати покладені на них завдання та функції у зв’язку з недостатнім обсягом повноважень.

Відтак, виникла необхідність розглянути питання щодо утворення органу державної влади, що формуватиме та реалізовуватиме державну політику у сфері відновлення та розбудови миру на постраждалих внаслідок конфлікту територіях та реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Утворення Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, реорганізувавши шляхом злиття Державного агентства України з питань відновлення Донбасу та Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя дозволить формувати та реалізовувати відповідну державну політику з метою належного реагування на існуючі виклики та загрози, а також надасть можливість здійснювати відповідні заходи щодо їх нейтралізації.

Першим кроком на шляху утворення такого органу стало прийняття Верховною Радою України постанови від 14 квітня 2016 р. № 1097-VIII «Про формування складу Кабінету Міністрів України», якою призначено на посаду Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Черниша Вадима Олеговича.

Наступним кроком на шляху досягнення поставленої мети стало утворення відповідного Міністерства.

 

About the Ministry

 

On 20 April 2016, the Cabinet of Ministers of Ukraine decided to establish the Ministry for Temporarily Occupied Territories and Internally Displaced Persons of Ukraine.

The Cabinet of Ministers adopted the Resolution establishing the Ministry in order to address the need to respond quickly to problems and threats stemming from the antiterrorist operation in certain areas of Donetsk and Luhansk oblasts as well as from temporary occupation of Ukrainian territories.

Existing institutions, whose activities target recovery and peacebuilding in eastern Ukraine as well as reintegration of occupied Ukrainian territories, were unable to fully perform their tasks and functions due to insufficient powers.

Therefore, it was necessary to consider creation of a public authority responsible for shaping and implementation of public policy on recovery and peacebuilding in areas affected by the conflict and on reintegration of temporarily occupied territories of Ukraine.

Having the Ministry of Temporarily Occupied Territories and IDPs of Ukraine established, through merger of the State Agency of Ukraine for Recovery of Donbas and the State Service of Ukraine on the Autonomous Republic of Crimea and the City of Sevastopol, will enable shaping and implementation of the respective policy with a view to respond adequately to present threats and challenges, while also allowing to take necessary actions to neutralize them.

The Verkhovna Rada of Ukraine made the first step to establish this body by adopting Resolution № 1097-VIII «On Formation of the Cabinet of Ministers of Ukraine" of 14 April 2016, thereunder appointing Vadym Chernysh the Minister of Temporarily Occupied Territories and IDPs of Ukraine.

The next step towards achieving the established goal was to establish the relevant Ministry.

image image